Sổ tay và đề cương học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu bao gồm Sổ tay học phần và Đề cương học phần kết hợp. Tài liệu cung cấp cho người học các thông tin chính về môn học, các kỹ năng và phương pháp học tập, hệ thống hóa kiến thức, kho câu hỏi và thảo luân. Sự rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn, khoa học giúp người học tốn ít thời gian mà học tập, vận dụng lại hiệu quả. Chúc học tốt, vui vẻ và thành công.

Xem chi tiết…

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bộ GD-ĐT)

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. (Định nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục – đào tạo Việt Nam ban hành. Ngoài ra, còn có giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dùng để tham khảo (theo chương trình cũ).

Xem chi tiết…

Đĩa CD Hồ Chí Minh toàn tập: phong phú, tiện lợi

CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001, giúp người đọc, đặc biệt là những nhà nghiên cứu về Bác dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết. Trên cơ sở CD-ROM xuất bản lần thứ nhất và phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, cuối tháng 8/2009, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã cho ra mắt CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập (bộ mới). Bên cạnh các tính năng tra cứu theo các tiêu chí: tác phẩm, hình thức văn bản, bút danh, địa danh, thời gian, nhân vật, hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, người sử dụng còn có thể tra cứu qua 33 chuyên đề được sắp xếp như sau: Cán bộ, chính sách xã hội, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập được thiết kế đẹp và trang trọng, có dung lượng lớn, tốc độ truy cập nhanh và có thêm các tính năng, tiện ích như: coppy, paste nội dung văn bản, phóng to, thu nhỏ, có nút truy cập nhanh.

Xem chi tiết…